Entisöinnit

Entisöinnit

Entisöinnillä (restaurointi) tarkoitetaan vanhan kellon saattamista alkuperäistä muistuttavaan kuntoon. Vanhojen kellojen entisöijä on kelloseppä. Korjauksessa pyritään käyttämään alkuperäisiä materiaaleja ja työmenetelmiä. Tavoitteena on saattaa entisöitävä kello käyttöön kelpaavaksi. Entisöinti on suositeltava korjaustapa yksityishenkilön omistuksessa olevalle kellolle, joka on esim. harvinainen, arvokas tai muistoarvoltaan tärkeä omistajalle.

Kaappikellon vaurioitunut pinta tai osat voidaan entisöinnissä korjata alkuperäiseen muotoon. Uusia osia vaihdetaan mahdollisimman vähän. Mikäli kellon osia puuttuu tai ne ovat pahoin vioittuneita, voidaan käyttää alkuperäisiä vara-osia tai valmistaa uusi osa. Tavoitteena on vanhan kellon esteettisen muodon ja toiminnan palauttaminen. Kellon entisöinnistä, työmenetelmistä ja halutusta lopputuloksesta keskustellaan asiakkaan kanssa. Keskustelun tarkoituksena on selvittää asiakkaalle minkälaisia vaihtoehtoja hänellä on kellonsa kunnostamiseksi.

Takuu ja vakuutukset

Kellojen korjauksesta annetaan kellosta riippuen yhden – kahden vuoden takuu. Korjaustakuu koskee tehtyä korjaustyötä.

SEINäKELLON KULJETUS JA ASETUSOHJEET

Kelloa on kuljetettava pystyasennossa ja varovaisesti.

Hiottuihin ja lakattuihin metallipintoihin (heilurit, painot, linssit ym.) ei saisi koskea paljain käsin, vaan käsineet käteen tai pehmeä talouspaperi väliin, koska sormenjäljet syöpyvät vähitellen lakkakerroksen läpi.

Kello laitetaan ensin seinälle ja vasta sen jälkeen asetetaan heiluri paikoilleen varovasti!

Painokellojen suonet, narut tai ketjut lukitaan kuljetuksen ajaksi (teippi, rautalanka tms.). Lukitus poistetaan vasta sitten, kun kello on seinällä, narut eivät saa löystyä missään vaiheessa ennen painojen paikalleen laittamista.

KÄYNNISTYS

Kello asetetaan ensin seinälle suoraan ja käynnistetään siirtämällä heiluria varovaisesti hieman keskilinjalta sivuun, jonka jälkeen se vapautetaan. Heilurille ei saa antaa liikaa vauhtia, koska se voi vahingoittaa kellon käyntilaitetta.

Korjauksen yhteydessä käynti on asetettu siten, että kun käyntiääni on tasainen "tik-tak" on kello suorassa. Jos ääni "ontuu" on kellon alapäätä siirrettävä hieman sivulle.

LYÖNTI

Jos kellossa on ns. sekoava lyönti, roikkuu yleensä taulun oikealla puolella lyönnin asetusnaru, josta "lyöttämällä" lyöntien lukumäärän saa kohdalleen.

Yleensä kellon osoittimia kannattaa siirtää vain myötäpäivään.

Jos kello jostain syystä pysähtyy, eivätkä edellä mainitut ohjeet auta, kannattaa ottaa yhteyttä kellon korjaajaan. Jos kelloa alkaa itse "korjata", sille voi tietämättään aiheuttaa suurtakin vahinkoa. (Kelloseppäkoulu).

Palvelemme

 

Ma - Pe 09:00 - 17:00   La 09:00 - 13:30   Su Suljettu